Invloed van schoonmaak op infectiepreventie in zorginstellingen

“De prevalentie (het vóórkomen) van bijvoorbeeld MRSA ligt in ons land relatief laag. Wat dat betreft doen we het niet slecht.” Maar er valt nog genoeg te verbeteren. Dat geldt zeker voor de kwaliteit van schoonmaak.” Lees hier meer over mijn kijk op de kwaliteit van schoonmaken in zorginstellingen.