Charlotte Michels-Breukers: gewoon schoon, of toch iets meer dan dat?

Charlotte Michels-Breukers is al meer dan twintig jaar deskundige infectiepreventie. Eerst in dienst van verschillende ziekenhuizen, vanaf 1995 ook zelfstandig, sinds 2012 onder de naam CareB4. Ze heeft zichpage1image21899328

onder meer gespecialiseerd in de verpleeghuissector en in schoonmaakonderhoud. Ze
is 
spreker op het Hygiëneforum, dat op dinsdag 10 oktober in Ede plaatsvindt. Haar lezing zal gaan over de kwaliteit van schoonmaak en het verbeteren ervan.

“We staan er in Nederland op het gebied van infectiepreventie heel aardig voor”, vindt Michels- Breukers. “De prevalentie (het vóórkomen) van bijvoorbeeld MRSA ligt in ons land relatief laag. Wat dat betreft doen we het niet slecht.” Maar er valt nog genoeg te verbeteren. Dat geldt zeker voor de kwaliteit van schoonmaak, benadrukt ze. Het is een van de speerpunten van haar presentatie tijdens het Hygiëneforum.

“Juist in de zorg is goede hygiëne van levensbelang”, vindt Michels-Breukers. “Schoonmaak heeftpage1image10898240page1image10897280

http://servicemanagement.nl/charlotte-michels-breukers-infectiepreventie-hygieneforum/ Pagina 1 van 7

Charlotte Michels-Breukers: gewoon schoon, of toch iets meer dan dat? 14-10-17 00’01

grote invloed op besmettings- en infectierisico’s voor patiënten in een ziekenhuis of op dat van bewoners in een verpleeghuis. Deze invloed wordt door zowel de zorgsector als door de schoonmaaksector zelf naar mijn idee onderschat.”

Visueel schoon niet de norm

Visueel schoon mag niet de norm zijn voor goed schoonmaakwerk. “Het gaat erom of een ruimte ook echt verantwoord schoon is. Het kan er pico bello uitzien, maar toch kunnen de ‘verkeerde’ bacteriën op de verkeerde plekken zitten en voor problemen zorgen. Daarom is het van groot belang dat er op de juiste manier wordt gewerkt en dat het werk volgens een betere methode wordt gecontroleerd dan nu het geval is. Kortom, de eindcontrole moet voor een deel plaatsmaken voor een procescontrole. Zeker met de opkomst van de BRMO’s (Bijzonder Resistente Micro Organismen) mag schoonmaak geen ondergeschoven kindje zijn. We werken allemaal hard aan minder risico op verspreiding van BRMO’s; daar wordt veel geld voor uitgetrokken. Hierin mag een schakel als schoonmaakonderhoud niet achterblijven en vervolgens de zwákste schakel van het geheel worden.”

Goede scholing

Kwaliteit staat of valt volgens Michels-Breukers met een goede scholing van schoonmaakmedewerkers. “Zij staan op de werkvloer en moeten het uiteindelijk op de juiste manier doen. Medewerkers worden tot nu toe vaak maar eenmalig geschoold; dat is dus soms wel tien jaar geleden. Je kunt niet van de medewerker verwachten dat die alle ontwikkelingen door de tijd geborgd heeft in het werk. Daarom moet je een geschoolde medewerker in beeld houden, regelmatig bijscholen en toetsen.”

Wat zijn speerpunten die tijdens de training extra aandacht moeten krijgen om een goed eindresultaat te garanderen? “De medewerker moet niet meer alleen leren hoe je een doek moet vouwen of moet wissen, maar ook leren in welke volgorde je moet schoonmaken. De waarom-vraag staat centraal. Medewerkers moeten veel bewuster met hun werk bezig zijn en zelf kunnen beredeneren waarom ze een volgorde aanhouden of juist géén handschoenen moeten dragen. Mensen doen hun werk vaak al jaren op dezelfde manier. Dat brengt bepaalde gewoonten met zich mee. Oude gebruiken zullen plaats moeten maken voor te onderbouwen andere keuzes. Dus niet het licht uitdoen met de handschoenen die je nog aan hebt nadat je het toilet schoongemaakt hebt. Met goede scholing kan in dezelfde tijd een beter eindresultaat geboekt worden.”