De veilige vijf: Hygiëneadviezen voor de thuiszorg

Veel vragen over hygiëne die bij Zorg voor Beter voorgelegd worden, gaan over situaties in de thuiszorg. Logisch, want voor de thuiszorg is maar weinig op papier gezet over hygiëne en infectiepreventie. Richtlijnen voor verpleeghuizen zijn niet handig, omdat je eerst een vertaalslag moet maken naar de thuissituatie. Daarnaast zijn de richtlijnen voor verpleeghuizen ook alweer enkele jaren oud. Het is dus tijd voor iets nieuws.

Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) ontwikkelde daarom 5 hygiëneadviezen om thuiszorgmedewerkers te ondersteunen in de juiste hygiënische werkwijze. Let op: het gaat om adviezen, het zijn dus geen richtlijnen! De adviezen zijn samengesteld door Charlotte Michels, expert hygiëne bij Zorg voor Beter en deskundige infectiepreventie bij CareB4, samen met 2 andere deskundigen infectiepreventie (Anke Swinkels en Peter Molenaar). De adviezen zijn becommentarieerd door mensen uit het werkveld. 

Waar gaan de adviezen over?

De adviezen gaan over de volgende 5 onderwerpen:

  1. Handhygiëne 
  2. Persoonlijke hygiëne 
  3. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
  4. Reiniging en desinfectie
  5. MRSA/BRMO

In de adviezen lees je bijvoorbeeld welke eisen er worden gesteld aan je werkkleding, wanneer je moet desinfecteren en wat je doet met wasgoed. Wat de status van de hygiëneadviezen zal zijn bij de start van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie, als opvolger van de WIP, zal dan worden bepaald. Daarom wordt op de website vermeld dat het gaat om tijdelijke hygiëneadviezen.

Duidelijkheid bieden

Michels: ‘Voor nu was het belangrijkste doel om een handreiking te bieden voor de medewerkers op de werkvloer in de thuiszorg over de vijf belangrijkste onderdelen van infectiepreventie. Ik hoop dat het duidelijkheid biedt en antwoorden geeft op de eerder gestelde vragen over infectiepreventie in de thuiszorg.’