Voorlichting/training

Naast het verhogen en actualiseren van het kennisniveau van uw medewerkers, staat bewustwording van eigen handelen van de medewerkers centraal. Het is van belang dat de medewerkers de “waarom vraag” kunnen beantwoorden en kunnen aangeven welke risico’s er ontstaan wanneer ze zich niet aan de afspraken of handelswijze houden.

CareB4 traint zowel intra- als extramuraal alle niveaus binnen uw organisatie, met daarbij de keuze uit alle facetten van infectiepreventie. Mogelijke trainingsvormen zijn:

  • Klinische lessen
  • Training “on the job”
  • Opleiding voor bijvoorbeeld contactpersonen infectiepreventie
  • Algemene of specifieke onderwerpen
  • Ondersteuning van de opleidingstak binnen uw organisatie
  • E-learning