Training en opdrachten IPA

De opleiding bestaat uit 5 trainingsdagen met meerdere specialistische gastdocenten, die over een aantal maanden gespreid zijn. Dit om de cursisten voldoende tijd te geven om het geleerde toe te kunnen passen en de opdrachten die meegegeven zijn, uit te kunnen werken. De te verwachten studiebelasting van de huiswerkopdrachten omvat 15-20 uur. De uit te voeren opdrachten zijn toegespitst op de lokale situatie, waardoor de huiswerkopdrachten direct een aandeel kunnen leveren in de opbouw/verbetering van infectiepreventie in de organisatie. Bij inschrijving van de cursist dient de organisatie toestemming te verlenen aan de cursist om de betreffende opdrachten binnen de instelling uit te voeren. Het gebruik van een eigen laptop is noodzakelijk. 

Scroll naar boven