Over CareB4 oud

Charlotte Michels is deskundige infectiepreventie bij CareB4. 
Na haar opleiding TLO Hygiëne en Sterilisatietechnologie is Charlotte werkzaam geweest in verschillende ziekenhuizen als hygiënist / deskundige infectiepreventie waarna ze zich gedurende de afgelopen 20 jaar heeft gespecialiseerd in de langdurige zorgsector.  

CareB4 levert diensten op het gebied van infectiepreventie aan de langdurige zorgsector. Samen met instellingen en organisaties uit deze sector wil CareB4 een bijdrage leveren aan doeltreffende infectiepreventie in de zorgverlening in Nederland. 

In 2022 start Charlotte Michels met de IP-Academie waar uitgebreide training op het gebied van infectiepreventie voor medewerkers uit de langdurige zorg wordt aangeboden. Het motto is borging van infectiepreventie binnen de muren van de instelling.

Charlotte Michels is gedurende 10 jaar als lid van de Werkgroep Infectie Preventie (W.I.P.) betrokken geweest bij de ontwikkeling van landelijke richtlijnen op het gebied van infectiepreventie.

Sinds 2021 is zij bestuurslid van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG), de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie.

Daarnaast is zij werkzaam voor onder andere het project: “Samen werken aan infectiepreventie” (SWIPE) en voor de regionale zorgnetwerken Noord-Holland Flevoland (ABR NH-FL) en LINK (NAZL).

Michels is geregistreerd deskundige infectiepreventie de VHIG en bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Missie CareB4
CareB4 levert diensten op het gebied van infectiepreventie aan zorginstellingen en medische industrie. Samen met deze partijen wil CareB4 een bijdrage leveren aan doeltreffende infectiepreventie in de zorgverlening in Nederland.

CareB4 is ingeschreven bij de KVK onder nummer 54849020

Scroll naar boven