(Kwaliteits)-projecten

CareB4 ontwikkelt en/of begeleidt infectiepreventie- en kwaliteitsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verbeterprojecten
  • Nieuwbouw en/of verbouwprojecten
  • Advies bij aanschaf nieuwe apparatuur/ontwikkeling programma van eisen
  • Risico-inventarisaties
  • Infectieregistratie
  • Beheersplannen