IP-Academie site

Wat is een IPA?

De Infectie Preventie Adviseur (IPA) is een functionaris of rol binnen de instelling die een schakel vormt tussen de (externe) Deskundige Infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de zorgorganisatie. Wanneer een organisatie beschikt over contactpersonen ofwel aandachtsvelders voor infectiepreventie (CIP, HKM, AVIP), kan de IPA een coördinerende rol ten aanzien van deze aandachtsvelders invullen. De IPA is de “spin in het web” in de organisatie als het gaat om infectiepreventie. De IPA vormt samen met de Specialist Ouderengeneeskunde (SO), de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) of andere medisch specialist, de DI en de aandachtsvelders het “team” voor infectiepreventie. Dit team vormt de basis van ontwikkeling en borging van infectiepreventie in de organisatie. Een IPA beschikt over competenties om medewerkers te motiveren, stimuleren en overtuigen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de implementatie en verbetering van de naleving van het infectiepreventiebeleid van de instelling. Verder ondersteunt de IPA de DI binnen de muren van de instelling in signalerende en uitvoerende zin en onderhouden zij een intensieve samenwerking.

Doel van de training

Het doel van de training is de IPA voorzien van de kennis en kunde om verbeterpunten in de organisatie te signaleren, verbetervoorstellen te kunnen opstellen en teams te motiveren om samen infectiepreventie te verbeteren. Het streven is de cursist in staat te stellen, samen met de andere partners zoals deskundige infectiepreventie, commissie, manager, aandachtsvelders en S.O., infectiepreventie binnen de muren van de instelling te ontwikkelen, te implementeren en te borgen.

Training en opdrachten

De opleiding bestaat uit 5 trainingsdagen met meerdere specialistische gastdocenten, die over een aantal maanden gespreid zijn. Dit om de cursisten voldoende tijd te geven om het geleerde toe te kunnen passen en de opdrachten die meegegeven zijn, uit te kunnen werken. De te verwachten studiebelasting van de huiswerkopdrachten omvat 15-20 uur. De uit te voeren opdrachten zijn toegespitst op de lokale situatie, waardoor de huiswerkopdrachten direct een aandeel kunnen leveren in de opbouw/verbetering van infectiepreventie in de organisatie. Bij inschrijving van de cursist dient de organisatie toestemming te verlenen aan de cursist om de betreffende opdrachten binnen de instelling uit te voeren. Het gebruik van een eigen laptop is noodzakelijk. 

Certificaat

De deelnemer krijgt een certificaat voor deze opleiding bij actieve deelname aan de trainingsdagen en bij afronding van alle opdrachten met een voldoende.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd voor 29 punten bij V&VN.

Kosten

De investering voor deze opleiding bedraagt € 1625,00 per persoon, dit is inclusief BTW. In deze prijs is opgenomen:

  • 5 dagen training van 09.30 tot 16.30 uur 
  • uitgebreide lunch, koffie, thee 
  • toegang tot digitale platform 
  • certificaat bij actieve aanwezigheid en uitvoering van de opdrachten 
  • inclusief studiemateriaal (wordt digitaal verstrekt) 

Het is ook mogelijk om deze scholing incompany te verzorgen.

Doelgroep

De cursist dient aan de volgende toelatingseisen te voldoen om deel te kunnen nemen aan de training.

– de cursist is een niveau 5 verpleegkundige/zorgmedewerker 

Of

– de cursist is minimaal een niveau 4 zorg-medewerker met HBO werk en denkniveau en goede communicatieve en organisatorische capaciteiten

Of

– de cursist is HBO geschoold praktijkverpleegkundige, kwaliteitsfunctionaris, beleidsmedewerker, kwaliteitsverpleegkundige, verpleegkundige niveau 4 

En

– de cursist heeft toestemming en de mogelijkheid om de praktische huiswerkopdrachten binnen de instelling invulling te geven.

Door wie?

De IP-Academie is een initiatief en onderdeel van CareB4 en is ontwikkeld door Charlotte Michels, deskundige infectiepreventie in de langdurige zorgsector.

cropped-DSCN0675.jpg