“En hoe staat het met infectiepreventie binnen deze organisatie?”

Op deze vraag kan CareB4 u een duidelijk en betrouwbaar antwoord geven; niet alleen in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen, maar ook in de thuiszorg! Alle aspecten die met infectiepreventie raakvlak hebben, worden getoetst aan de hiervoor geldende landelijke richtlijnen en regelgeving. Deze audit brengt de huidige stand van zaken ten aanzien van infectiepreventie op alle fronten letterlijk in beeld. Er wordt gebruik gemaakt van een auditprogramma met een transparante en overzichtelijke verslaglegging waaruit eenvoudig een plan van aanpak opgezet kan worden. Het opheffen van de eventueel aanwezige knelpunten kan desgewenst begeleid worden door inbreng van vakinhoudelijke kennis, scholing of protocollering.

Scroll naar boven