Doel van de training IPA

Het doel van de training is de IPA voorzien van de kennis en kunde om verbeterpunten in de organisatie te signaleren, verbetervoorstellen te kunnen opstellen en teams te motiveren om samen infectiepreventie te verbeteren. Het streven is de cursist in staat te stellen, samen met de andere partners zoals deskundige infectiepreventie, commissie, manager, aandachtsvelders en S.O., infectiepreventie binnen de muren van de instelling te ontwikkelen, te implementeren en te borgen.

Scroll naar boven