Beleidsontwikkeling en begeleiding

CareB4 ontwikkelt, begeleidt en voert infectiepreventiebeleid uit binnen alle sectoren van de gezondheidszorg en medische industrie. Voor uw organisatie kan CareB4 ondersteuning bieden:

 • Bij opzet en begeleiding van een commissie voor infectiepreventie in zorgcentra en privéklinieken
 • Bij ontwikkelen van een beleidsplan infectiepreventie, specifiek voor uw organisatie
 • Door Inbreng van vakinhoudelijke deskundigheid
 • Door inbrengen van stuurinformatie ten behoeve van de commissie en/of de organisatie
 • Door uitvoering te geven aan het infectiepreventiebeleid in de vorm van:
  • Auditeren
  • Protocollering
  • Ontwikkelen van beheersplannen
  • Uitbraakmanagement
  • Opzetten en uitvoeren van infectieregistratie